21 Mart 2012 Çarşamba

İskandinav Mitolojisine Giriş

Mitoloji, Yunanca -söylenen ya da duyulan söz- anlamına gelen "mithos" ve -konuşma- anlamına gelen "logos" kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olup Eski Yunan'da "geçmişte söylenenlerin tekrar edilmesi" anlamına gelmekteydi. Fakat bu kelime, zamanla batı dillerinde efsane anlamı kazanmıştır. Çağdaş kullanımda ise mitoloji, belirli bir din veya kültürdeki mitlerin bütününü tanımlarken; aynı zamanda bu mitlerin toplanması, incelenmesi, yorumlanması ve belki de yeniden oluşturulması gibi çalışmaları içeren bilgi bilim dalını da tanımlar.

Dünyadaki çeşitli ulusların belirli tarihsel koşullarda ürettiği mitoslar mevcuttur. Bu mitoslar arasında sosyal ve tarihsel etkileşim nedeniyle belirli benzerlikler olabildiği gibi, kimi özgün özellikler de oluşmuştur. Nors mitolojisi veya Kuzey mitolojisi olarak da adlandırılabilen; İskandinav insanlarının Hıristiyanlık öncesi dinleri, inanışları ve efsanelerini konu alan İskandinav mitolojisi de tarihte kendi özgün özellikleriyle varlığını koruyan kültürel bir üretimdir.

Idunn'un Elmaları - J. Penrose

İskandinav mitolojisinin en önemli farkı tanrılarının ölümlü olmasıdır. İskandinav tanrıları insana benzemekle birlikte dev boyutlarına sahipti. Bu tanrılar; doğar, büyür, yer, uyur, sever, nefret eder, korkar, kederlenir ve ölürlerdi. Başarılı olduğu kadar başarısızlık da gösterebilir, savaşta yenilebilirlerdi. Tanrılar ancak; Idunn (gençlik tanrıçası) 'un elmaları sayesinde Ragnarok (tanrıların alacakaranlığı - büyük savaş) 'a kadar yaşabilmekteydiler.

Her kültürde olduğu gibi İskandinav kültüründe de bir yaratılış yani dünyanın varoluşuna dair bir efsane vardır. Bu yaratım efsanelerine göz atmak için aşağıdaki linke tıklayınız...

İskandinav Mitolojisinde Yaratılış


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...